Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Birinci Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SH071 SEÇMELİ DERS I 2 - 2 8
SH072 SEÇMELİ DERS II 2 - 2 8
SH561 BİREY ODAKLI KLİNİK SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ 3 - 3 7
SH573 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA, YAYIN ETİĞİ 3 - 3 7
 
İkinci Yarıyıl (Bahar) T U K AKTS
SH073 SEÇMELİ DERS III 2 - 2 8
SH074 SEÇMELİ DERS IV 2 - 2 8
SH574 GRUP ODAKLI KLİNİK SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ 3 - 3 7
SH584 KLİNİK SOSYAL HİZMET UYGULAMASI - 12 4 7
 
Üçüncü Yarıyıl (Güz) T U K AKTS
SH075 SEÇİMLİK DERS V 2 - 2 8
SH076 SEÇİMLİK DERS VI 2 - 2 8
SH575 SOSYAL HİZMETTE GÜNCEL KONULAR 3 4 5 14
SH591 DÖNEM PROJESİ - - - 14
 
Seçimlik Dersler T U K AKTS
SH541 SOSYAL HİZMETİN FELSEFİ VE BİLİMSEL TEMELLERİ 2 - 2 8
SH543 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL REFAH SİSTEMLERİ 2 - 2 8
SH545 KLİNİK SOSYAL HİZMETTE VAKA YÖNETİMİ 2 - 2 8
SH547 PSİKOPATOLOJİ 2 - 2 8
SH549 PSİKİYATRİDE KLİNİK SOSYAL HİZMET 2 - 2 8
SH551 GERİATRİDE KLİNİK SOSYAL HİZMET 2 - 2 8
SH552 FARKLILIKLARLA ÇALIŞMA 2 - 2 8
SH553 ADALET SİSTEMİNDE KLİNİK SOSYAL HİZMET 2 - 2 8
SH554 BİLİŞSEL TERAPİLER 2 - 2 8
SH555 BAĞIMLILIK VE KLİNİK SOSYAL HİZMET 2 - 2 8
SH556 GRUP TERAPİLERİ 2 - 2 8
SH557 ŞİDDET VE KLİNİK SOSYAL HİZMET 2 - 2 8
SH558 TRAVMA MÜDAHALESİ 2 - 2 8
SH559 ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI 2 - 2 8
SH566 KRİZE MÜDAHALE 2 - 2 8
SH568 GÖÇ VE PSİKOPATOLOJİ 2 - 2 8
SH570 EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK 2 - 2 8
SH572 UYGULAMA YÖNETİMİ (SÜPERVİZYON) 2 - 2 8
SOBE512 SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 3 - 3 10
 
T:Teorik Ders Saati
U:Uygulama Saati
K:Kredi
ÖK:Ön Koşul
AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi