Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının odağını klinik sosyal hizmet oluşturmaktadır. Temelde birey, grup ve aile düzeyinde insanın iyilik halinin gerçekleştirilmesi amacına yönelen klinik sosyal hizmet uygulaması, "çevresi içinde birey" kavramlaştırmasına özel önem vererek, psikososyal gelişme, davranış bozuklukları, kişilerarası ilişkiler, çevresel stres ve sosyal sistemlere ilişkin bilgi ve teoriye dayalıdır.

Programının temel amacı, Türkiye koşullarında, birey, aile ve küçük gruplara yönelik olarak sosyal hizmet teori ve yöntemlerinin duygusal ve mental bozuklukları da içerecek biçimde psikososyal işlevsizliklerin, yoksunluk ve yetersizliklerin önlenmesi ve giderilmesinde rol ve işleve sahip olacak yeterlilikte klinik sosyal hizmet alanında yetkin sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektir.

2012 yılı itibariyle başlayan Yüksek Lisans Programı, bölümde tam gün çalışan, 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Doktoralı Öğretim Görevlisi tarafından yürtülmektedir.