Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Sosyal Hizmetler

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
12345678
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X
2 X
3 X
4 X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X X X
2 X X
3 X
4 X X
5 X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X X X
2 X
3 X
4 X X
5 X X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X X
2 X
3 X X X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X X X
2 X
3 X X X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X X X
4 X
5 X
6 X X X X
7 X X