Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye üniversitelerinden ya da eş değerliliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden sosyal hizmet disiplininde lisans diploması olanlar ile sosyal ve davranış bilimleri alanlarındaki diğer disiplinlerden lisans diplomasına sahip öğrenciler, Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce öngörülen kurallara uygunlukları ölçüsünde Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programına kabul edilir.