Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için devam ettiği programdan asgari 90 AKTS kredisi kazanmış olması, programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, ya da Z notunun olmaması gerekir.