Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması için o dersten en az C alması, F1, ya da F2 notunun olmaması ve genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı Tezsiz Programda 90 kredi ve 120 AKTS'dir.