Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Yüksek Lisans Programının Tezsiz bölümü, 1,5 yılda (3 akademik yarıyıl) tamamlanmaktadır. Öğrenciler, ilk iki akademik yarıyılda zorunlu ve seçimlik dersleri alırlar. Son akademik yarıyılda ise dersleri ile birlikte Dönem Projelerini tamamlarlar. Her Akademik yarıyıl 14 haftadan oluşmaktadır. Dersler dönemsel olup, ön şartları bulunmamaktadır. Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre öğretim elemanlarının her akademik yılda en az bir ara sınav ve final sınavı yapma zorunlulukları vardır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları arasınav olarak değerlendirebilir