Kurum Hakkında

Bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi, ülkemizin nitelikli yükseköğrenim kurumlarına olan ihtiyacına cevap vermek amacıyla, “Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı” ve “Haberal Eğitim Vakfı” ile birlikte Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Başkent Üniversitesi bugün 12 Fakülte, bir Devlet Konservatuvarı, 9 Enstitü, 7 Meslek Yüksekokulu, bir Yabancı Diller Yüksekokulu, 36 Araştırma Merkezi, 1700 civarında öğretim elemanı, 17.000’e yakın öğrencisiyle ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından birisi haline gelmiştir. Kurulduğundan bu yana eğitim ve düşünce yaşamına katkı sağlayan Başkent Üniversitesi uluslararası standartlara ve rekabet koşullarına cevap veren bir eğitim anlayışıyla eğitim–öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. Başkent Üniversitesi başta nitelikli bilim insanlarınca gerçekleştirilecek eğitim–araştırma çalışmaları olmak üzere; tüm insan kaynaklarının katkısı aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve uluslararası ortamlarda ön sıralarda yer almaktır. Kuruluşundan bu yana Üniversitemiz öğretim üyesi başına düşen uluslararası bilimsel yayın sayısı bakımından Türkiye’nin en önde gelen üniversitelerinden biri olmuştur. Araştırmak, bilgi üretmek ve başta yakın çevresi olmak üzere içinde yaşadığı topluma katkıda bulunmak her zaman öncelikli politikalarımızdan biridir. Yukarıda sayılanlara ek olarak öğrencilerimizin Başkent Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
 • Yurtiçi ve yurtdışında üniversite ve kurumlarla işbirliği ile ilave gelişme fırsatları (ERASMUS, FARABİ değişim programları,)
 • Sağlık konusunda uzmanlaşma, yaygın ve etkili hizmet,
 • Kalite konusunda öncülük ve sistematik iyileştirme yapısı,
 • Eğitim dilinin bölümlere göre farklılık göstermesi; bazı bölümlerde %30 İngilizce bazı bölümlerde ise %100 İngilizce eğitim verilmesi ve yabancı dilin zorunlu ve baraj olması,
 • Birden fazla yabancı dil öğrenme olanağı,
 • Eğitim, sağlık ve iletişim başta olmak üzere stratejik bir planla desteklenen öğrenim ortamı,
 • Ücretsiz servis imkanı,
 • Bankacılık ve servis hizmetleri dışında bütün faaliyetlerin Başkent Üniversitesi’ne ait birimlerce yerine getirilmesi,
 • Her öğrencinin bir zorunlu sanat dersi alması,
 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı,
 • Hukuk Fakültesi’nde mahkeme salonunun olması,
 • Türkiye çapında birçok hastane ve sağlık merkezinin olması,
 • Uluslararası nitelikli yayın kapasitesi,
 • Tam zamanlı öğretim üyesi kapasitesi,
 • Sanatsal açıdan bir orkestrası ve konservatuvarı olması,
 • Bazı programların tam bursla desteklenmesi,
 • Her tür ihtiyacı giderilebileceği kampüs ortamı nedeniyle Başkent Üniversitesi ayrıcalıklı konumunu korumaktadır.