Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Genel Bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1998-1999 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümün amacı, öğrencilerine akademik ve mesleki açılardan araştırmacı bir kişilik kazandırmak, onları özgün ve yenilikçi bilgi üretimine yöneltmek, bu üretim için gerekli alt yapıya sahip olmalarını sağlamaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü programında Türk dilinin tarihi, yapısı, değişme ve gelişmesi, diğer dillerle ilişkileri, güncel sorunları, Türk Edebiyatının tarihi dönemleri, edebiyatta türler, akımlar; edebiyat kuramları ve kuram uygulamaları, metin incelemeleri, Türk folkloru gibi konuları kapsayan dersler yürütülmektedir.

Başkent Üniversitesinin genel politikası olarak, öğrencilerimizin iyi derecede İngilizce bilmelerine önem verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin bilgi çağına uygun olarak temel bilgi teknolojilerini tanımaları ve kullanmaları iş hayatında onları avantajlı duruma getirebilecek yabancı dil bilgisiyle donanmaları için İngilizceyle birlikte bir başka yabancı dili öğrenmeleri de teşvik edilmektedir. Bunların dışında seçimlik olarak başka bölümlerden istedikleri dersleri almalarına da fırsat tanınmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim programı Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Bilimi alanlarında sürdürülmektedir.

Mezunlarımız orta ve yüksek eğitim kurumlarının yanı sıra basın-yayın, turizm, iletişim, halkla ilişkiler vb. sektörlerde de görev yapabilmektedir.