Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına ait güncel ders materyalleri ile desteklenmiş ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında çözümler, kullanır ve uygular.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgi ve becerilerini kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan veya olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçları yoluyla paylaşır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgilerin kullanılması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.