Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1, F2 notunun olmaması gerekir. Öğrenci toplam 4 seçmeli ders almak zorundadır. Bunlara ek olarak, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden 1 seçmeli dersi başarmış olmalıdır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.