Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelere kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde, kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.