Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1, F2 notunun olmaması gerekir. Öğrenci toplam 4 seçmeli ders almak zorundadır. Bunlara ek olarak, öğrenci Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden bir seçmeli dersi başarmış olmalıdır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.