Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Türk Dili ve Edebiyatı Programı

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998-1999 akademik yılında kurulmuştur. Bölüm, 4 yıllık bir lisans programı içermektedir. Uygulanan programla Türk dili ve edebiyatının ilgi alanına giren her konuda bilimsel araştırma yapabilecek Türkologlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye ve aynı zamanda mesleki gelişimlerini artıracak, kültürlerarası yetkinlik kazandırmaya yönelik bir eğitim verilmektedir.

Programın tam zamanlı akademik kadrosunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla 1 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.