Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Türk Dili ve Edebiyatı Programı

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Beşeri Bilimler

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
123456789101112131415
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X
2 X X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X
2 X X
3 X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X
5