Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 krediden ve bir yarıyılda 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer dersi ve tez olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur.

2. Öğrencilerin derslerden başarılı olabilmesi için en az C notunu almaları gerekmektedir.

3. Tez ve seminer dersi kredisiz olup Y veya Z notu ile değerlendirilir. Öğrenci Tez-1 dersine, danışmanının görüşüne dayalı olarak, ikinci veya üçüncü yarıyıl başında kaydolur.

4. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.