Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı; işletme, beslenme, turizm, gıda ve yemek pişirme sanatını içerisinde barındıran multi disipliner bir programdır. Bu programda yiyecek ve içecek sektöründe mutfak şefi ve yönetici olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklar konusunda araştırma yapabilecek ve Türk Mutfak Kültürünün dünya çapında tanıtılmasını sağlayabilecek sektör elemanları ve uzmanlar yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Yiyecek içecek sektörünün, günden güne büyümesi sebebiyle yönetici seviyesinde iyi eğitim almış insan kaynağına olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programları, bu ihtiyacı karşılayacak şekilde; bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yeteneklerle donanımlı, analitik düşünme ve iletişim becerilerine sahip, yaratıcı ve araştırmacı yönetici adaylarının yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Yiyecek ve içeceklerin pişirilmesi ve hazırlanması haricinde, malzemelerin tedariki, depolanması, hijyeninin sağlanması, sanatsal bir şekilde sunumu konularını içeren kültürler arası farklılıkları inceleyen ve günümüzde yeni bir bilim dalı olarak görülen gastronominin günden güne önemi artmakta ve bu bilime olan talep yükselmektedir.

Programın bir diğer amacı da öğrencilere gastronomi ve mutfak sanatları alanında güçlü bir akademik bilgi birikimi, araştırma ve problem çözme becrileri kazandırmaktır.

Programa kabul koşulları ve süreci Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. Programda tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. Kabul şartları ilgili bölümde ifade edildiği şekildedir. Programa tüm lisans mezunları başvurabilmektedir. Bilimsel hazırlık isteğe bağlı olarak bir dönem şeklinde alınabilmektedir.

Etkili ve uygumalı bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla; içerisinde 2'si 20'şer kişilik olmak üzere 4 adet uygulama mutfağı, 2 adet gastronomi laboratuvarı, uygulama restoranı, soğuk ve kuru erzak depoları ve diğer kolaylık tesislerine sahip 1200 m2'lik alanda hizmet veren ve içerisinde gastronomi mutfak sanatlarında kullanılan son teknolojiyi yansıtan donanımlara sahip olan tesis bölümümüzün kullanımına açıktır. Program dahilindeki uygulamalı dersler bu tesislerde icra edilecektir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı 2018-2019 Bahar yarıyılında eğitime başlamıştır. Program kapsamında 2 Profesör, 3 Doçent 3 Dr. Öğ.Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.Programa her dönemde 15 öğrenci alınmaktaktadır. Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin %15'i oranında öğrenciye tam burs verilmektedir. Programın öğretim dili Türkçe olup yabancı dil şartı aranmamaktadır.