Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için;

1. Programdaki tüm derslerde başarılı olması ve asgari 120 AKTS kredisini sağlaması,

2. Tez savunma sınavında başarılı olması,

3. Enstitü ile ilgili idari işlemleri (tezin Enstitünün tez yazma klavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş, yeterli sayıda kopyası ile Enstitü tarafından belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitüye eksiksiz teslim edilmesi) yapması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciye ilişkin mezuniyet kararı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.