Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
 • İşletme yönetimi ve organizasyonlar konusunda temel bilgilere sahip olur.
 • Gastronominin kültür ve sanat ile etkileşimlerini tanır.
 • Ham, yardımcı ve mamül gıda maddelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini bilir.
 • Yiyecek ve içeceklerin hazırlanması sırasındaki süreçlere hakimdir.
 • Ülke ve dünyanın belli mutfaklarının temel prensiplerini bilir.
 • Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, müşteri ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve müşteriyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir.
 • Alanındaki konularda stratejik yaklaşım gösterebilir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara analitik yaklaşır ve çözüm üretebilir.
 • Alanı ile ilgili fiziksel ortamı planlayabilir, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
 • Sağlıklı, hijyenik ve besleyici malzemeler kullanarak her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir.
 • Çalıştığı ve sorumluluğu altındaki alanlarda gıda ve iş güvenliği açısından gerekli önlemleri alır ve kontrol edebilir; kalite kontrolünü yapabilir.
 • Edinmiş olduğu kültür ve güzel sanatlar konularında bilgilerini mesleğini icra ederken değerlendirebilir.
 • Mutfak organizasyonunu yapar; ikram etkinliklerini yönetir.
 • Ekip üyesi olarak çalışır ve ekibine önderlik edebilir. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Bilgi ve becerilerinin katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
 • Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder; en uygun üretim/hizmet yöntemlerini araştırır ve uygular.
 • Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
 • Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir; ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
 • İçinde bulunduğu ortamlarda diğer bireylerle ve meslekdaşları ile iyi iletişim kurar; kendi alanındaki etik ve toplumsal değerlere uygun davranır.
 • Alanı ile ilgili konularda proje hazırlayabilir; tartışmalara katılabilir, rapor hazırlayabilir; alanı ile ulusal ve uluslararası etkinliklere katılabilir.
 • Kişisel gelişimine katkı sağlayacak ve bulunduğu ortamlarda kendini ifade edebilecek seviyede sosyoloji, tarih, genel kültür ve sanat bilgisine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.