Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması için o dersten en az C alması ve en az 2.50/4.00 ortalamaya sahip olarak 90 Kredi ve 120 AKTS'ni tamamlamış olması gerekir. Aynı zamanda bir öğrencinin başarılı sayılması için Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Yönetmeliklerde belirlenen koşulları da sağlaması gerekir.