Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Program Sorumlusu
Prof. Dr. Münire Arzu İçağasıoğlu Çoban
E-mail:aicoban@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özcan
E-mail:eozcan@baskent.edu.tr