Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Klinik Sosyal Hizmet alt uzmanlık alanlarına özgü kuram ve uygulama bilgisine sahip olma ve bu bilgiyi yorumlayabilme ve uygulamaya aktarabilme
  • Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda politika, plan, program ve strateji geliştirme süreçlerine katılma, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde uygulamalarında kullanma
  • Sosyal hizmet alanlarında kuruluş içi ve kuruluşlar arası veri tabanları oluşturma ve bu verileri, uygulamaların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejiler oluşturmada kullanma ve uygulamalarını kanıt temelli olarak yürütme
  • Süpervizyon bilgisine ve bu bilgiyi kullanabilme becerisine sahip olma
  • Sosyal hizmet alanları ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütme. Gerektiğinde ekipte liderlik rolü üstlenme
  • Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretir
  • Sosyal hizmetler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışabilme ve paylaşabilme
  • İleri araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilme