Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programına başvuru ve kayıt için Türkiye üniversitelerinden ya da eş değerliliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerden sosyal hizmet ve ilgili disiplinlerde lisans diplomasına sahip olunması gerekmektedir. Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce öngörülen kurallar, Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı için de geçerlidir.