Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Yüksek Lisans Programının Tezli bölümü, 2 yılda (4 akademik yarıyıl) tamamlanmaktadır. Öğrenciler, ilk iki akademik yılda zorunlu ve seçimlik dersleri alırlar. Son iki akademik yılda ise Tez çalışmalarını tamamlarlar. Her Akademik yıl 14 haftadan oluşmaktadır. Dersler dönemsel olup (SH Tez hariç), ön şartları bulunmamaktadır. Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre öğretim elemanlarının her akademik yılda en az bir ara sınav ve final sınavı yapma zorunlulukları vardır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları arasınav olarak değerlendirebilir.