Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

İstihdam Olanakları

Yüksek lisans programından mezun olacak öğrenciler, hastaneler, cocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, sokak çocukları için merkezler, aile danışma merkezleri, kadın konukevleri, kreş ve gündüz bakımevleri, toplum merkezleri, gençlik merkezleri, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, denetimli serbestlik hizmetleri, çocuk ıslahevleri/eğitim evi, cezaevleri, yaşlı danışma merkezleri, huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, öğrenci yurtları gibi çok çeşitli alanlarda mental ve duygusal bozuklukların psikososyal nitelikli tedavi ve rehabilitasyonlarını da içerecek biçimde klinik sosyal hizmet rol ve işlevini yerine getirebilme yeterliliğine sahip olacaklardır.