Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sosyal Hizmet Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yüksek öğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi alanı ile ilgili olanlar, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve yeterlilik açısından programı yürüten Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.