Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Mimarlık Programı (%30 İngilizce)

Program Profili

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde ilk yıl eğitiminde deneyimli öğretim elemanlarının işbirliği sonucunda tüm bölümler tarafından ortak yürütülen bir program izlenmekte, bu şekilde Mimarlık Bölümü öğrencilerinin daha üretken olmaları ve yaratıcı bir ruhla özgün tasarımlar yapmaları sağlanmaktadır.İkinci yıldan başlayarak mesleki alanda etkin bir programa geçilmekte, tasarım alanı teknik derslerle desteklenmektedir.Üçüncü ve dördüncü yıllarda izlenen programlarda temel mimarlık bilgisinin verilmesinin yanı sıra öğrenciler oluşturulan "seçme ders grupları" ile yeteneklerine, ilgilerine ve becerilerine gore farklı uzmanlık alanlarına yönlendirilmektedirler.