Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Mimarlık Programı (%30 İngilizce)

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2012-2013 akademik yılında eğitime başlamıştır. 2016-2017 akademik yılında %30 İngilizce eğitime geçen Mimarlık Bölümü'nde eğitim süresi bir yıl İngilizce hazırlık eğitimini ve dört yıl lisans eğitimini kapsamaktadır.

Mimarlık Bölümü'nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına önem veren, mesleği etik kurallar çerçevesinde doğru icra eden, topluma etkin hizmetler sunan mimarlar yetiştirmektir.

Bu misyona uygun olarak hazırlanan eğitim programı ile öğretimde; sanat ve tasarım bağlantısının kurulması, çağdaş teknolojiler kullanılmasının teşvik edilmesi, kültürel mirasın korunması konusunda duyarlılık sağlanması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği çalışmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.Tek yapı ölçeğinden başlayarak, çevre düzenleme ölçeğine dek tüm ölçeklerde toplumsal sorumluluk bilinciyle, diğer disiplinlerle işbirliği içinde tasarım problemlerinin çözümü programın özünü oluşturmaktadır.