Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Mimarlık Programı (%30 İngilizce)

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilmektedirler.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarinda Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasinda Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapilmasi Esaslarina İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.