Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Mimarlık Programı (%30 İngilizce)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Mimari tasarım konusunda bilgi ve beceri kazanmak
  • İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
  • Sanat, tasarım ve uygulama bağlantısını kurabilecek yeterlilikte donanım sağlamak
  • Teknolojik gelişmelere uygun proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
  • Kültürel ve mimari varlıkların korunması ve yeniden işlevlendirilmesi konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazanmak
  • Kaynakların verimli kullanılması konusunda bilgi, beceri ve duyarlılık kazanmak