Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Mimarlık Programı (%30 İngilizce)

İstihdam Olanakları

Mimarlık Bölümü mezunları için kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde, belediyelerde geniş iş olanakları bulunmaktadır.Mezunlar aynı zamanda özel tasarım büroları açabilmektedirler.Ayrıca akademik ortamda mimarlık alanında büyük bir açık söz konusudur.Yarışmalar mimarlık birikimi açısından önemli bir çalışma alanıdır.Öte yandan mimarlık mesleğinin disiplinler arası yapısı Mimarlık Bölümü mezunlarının farklı alanlarda etkin çalışmalar yapmaları için uygun bir ortam oluşturmaktadır.