Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Mimarlık Programı (%30 İngilizce)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin programda yer alan ve yükümlü oldukları tüm dersleri başarmış olmaları; derslerde F1, F2, E ya da Z notlarından herhangi birini almamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için en az 240 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalaması sağlanmalı, zorunlu stajlar tamamlanmalıdır.