Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu »  Adalet Programı (İkinci Öğretim)

Mezuniyet Koşulları

Programın içerdiği tüm dersleri başarmış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan, en az 120 AKTS kredisini tamamlamış, F1 ve F2 notu bulunmayan ve 30 iş gününü kapsayan zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar.