Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu »  Adalet Programı (İkinci Öğretim)

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Hukuk

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
Akademik Ağırlıklı
Program Yeterlilikleri
12345678910
BİLGİ
(Kuramsal, Olgusal)
1 X
2 X
3 X
BECERİLER
(Bilişsel, Uygulamalı)
1 X
2 X
3 X
4 X
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
1 X
2 X
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkinliği)
1 X
2 X
3 X
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1 X
2 X
3 X
4 X
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
1 X
2 X