Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu »  Adalet Programı (İkinci Öğretim)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, Üniversite Zorunlu Derslerini ve en az 120 AKTSyi, tabi oldukları ders kataloguna ve mevzuata uygun olarak tamamlamaları; zorunlu olan her dersi almaları ve bu derslerden geçmeleri; F1 ve F2 notlarının bulunmaması; aynı zamanda 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları; 30 iş gününü kapsayan yaz stajını başarıyla tamamlamaları ve mevzuatta öngörülen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.