Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu »  Adalet Programı (İkinci Öğretim)

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Programı, iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Programın dili Türkçedir. Programın amacı; temel hukuk bilgisine sahip, güncel hukuki ve kültürel gelişmeleri, literatürü, akademik ve mesleki etkinlikleri takip eden, taşıyacağı unvanı ve çalışacağı kurumu en iyi şekilde temsil edebilecek, etik değerlere sahip Adalet Meslek Elemanları yetiştirmektir.
Öğrencilerimize; öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeye dayalı bir eğitim ve ihtiyaçları olan etkin akademik danışmanlık imkanını en iyi şekilde sunabilmek için kontenjanımız 30 öğrenci ile sınırlıdır. 30 kişilik öğrenci kontenjanımızın, 5'i burslu, 23'ü ise %25 indirimli, 2'si ücretlidir.
Öğrencilerimizin; kendilerini ilgi alanları doğrultusunda ve mesleki anlamda geliştirebilmeleri amacıyla Üniversitemiz genelinde ve Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde düzenlenen akademik etkinliklere katılma imkanları bulunmaktadır. Programda; verilen teorik bilgileri, uygulamayı görerek pekiştirmeyi hedefleyen 30 iş gününü kapsayan zorunlu yaz stajı bulunmaktadır. İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.
Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, Üniversite Zorunlu Derslerini ve en az 120 AKTSyi, tabi oldukları ders kataloguna ve mevzuata uygun olarak tamamlamaları; zorunlu olan her dersi almaları ve bu derslerden geçmeleri; F1 ve F2 notlarının bulunmaması; aynı zamanda 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları; 30 iş gününü kapsayan yaz stajını başarıyla tamamlamaları ve mevzuatta öngörülen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.