Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu »  Adalet Programı (İkinci Öğretim)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
  • Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
  • Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
  • Karar, Temel hukuk metinlerini asgari düzeyde inceler, yorumlar, değerlendirir.
  • Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
  • Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
  • Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
  • Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
  • Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
  • Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.