Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu »  Adalet Programı (İkinci Öğretim)

Ölçme ve Değerlendirme

Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle; kuramsal dersler, laboratuar çalışmaları ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanının dersin durumuna göre dönem içinde Quiz, ev ödevi, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Her ders için aşağıdaki harflerden biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. F1 ve F2 öğrencinin başarısız olduğunu gösterir.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
C-1,760-64
D+1,355-59
D150-54
F100-49
F20-