Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Başkent Üniversitesi Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'na başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin psikoloji bölümleri tarafından verilen lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Farklı bölümlerden başvuran öğrenciler gerekli görüldüğü durumlarda 1 yıl bilimsel hazırlık okumak durumundadırlar. (Klinik Psikoloji modülüne farklı bölümlerden mezun olan öğrenciler başvuru yapamazlar.)
2. Yüksek lisans programına başvuru için en az 70 eşit ağırlık ALES veya en az 700 sayısal GRE (eski sistem) / 155 sayısal GRE (yeni sistem) puanı alınmış olması gerekmektedir.
3. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için iyi düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Adaylar, aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek durumundadır. Bu koşulu sağlayan adaylar doğrudan değerlendirme sürecine alınırlar. Sınav takviminin elvermesi durumunda, adaylar Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı'na da girebilirler.
Yabancı Dil (İngilizce) Sınavları ve Başvuru için Gerekli Minimum Puanlar:
YDS (e-YDS) = 70, TOEFL = 84, CAE = C, CPE = C, Pearson PTE = 50, YÖKDİL=70
4. Adayların lisans ortalamalarının en düşük 2.50 (4.00 üzerinden) olması gerekmektedir.
5. Adayların kendileriyle yapılacak mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir.