Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Klinik Psikoloji Modülü'nden mezun olabilmek için öğrencilerin 45 AKTS kuramsal, 9 AKTS seminer, 15 AKTS Klinik Uygulama, 6 AKTS Psikoterapi Süpervizyonu dersi ile özgün bir araştırmaya dayalı yüksek lisans tezini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. EuroPSY Diploması almak üzere EFPA (European Federation of Psychology Associations)'a başvurmak isteyen öğrenciler ayrıca Psikoterapi Süpervizyonu I (30 AKTS) ve Psikoterapi Süpervizyonu II (30 AKTS) derslerini almalıdırlar.

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programının diğer modüllerinden mezun olabilmek için öğrencilerin 12 AKTS zorunlu ders, 54 AKTS seçmeli ders, ve bunlara ek olarak 9 AKTS'lik seminer ve 45 AKTS'lik tez dersleri başarı ile tamamlanmalıdır. Öğrencilerin alacakları seçmeli dersler, danışmanlarının onayıyla modüllerdeki listelerden seçilebilir.