Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Profili

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı, ileri düzey psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bireysel olarak bilimsel araştırma tasarlama ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak uygulamaya dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek uzman psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.