Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki ya da yurt dışındaki diğer kurumlardan ders alan öğrenciler kredi ve not transfer talebinde bulunabilir. Transfer talebinin akademik yılın ilk haftasında yapılması durumunda, ilgili öğretim biriminin yönetim kurulu hangi derslerin transfer edilebileceğine karar verir. Transfer talepleri bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Eğitim dili Türkçe'dir, ancak öğrencilerin ders kitaplarını takip edebilmelerine yetecek İngilizce becerilerine sahip olmaları gerekir.