Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Doktora Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuru için en az 55 ALES puanı veya GRE Quantitative bölümünden en az 649 puan, GMAT 500 puan alınmış olması gerekmektedir.Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde yabancı dil bilmeleri zorunludur. Üniversitenin belirlediği sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar doğrudan mülakata alınmaktadır. Lisansüstü programlarına Enstitünün giriş koşullarını sağlayan öğrenciler yanında "özel öğrenci" statüsünde öğrencilerde kabul edilmektedir. "Özel öğrenci" diploma adayı olmayan, sadece ilgili programdaki bazı dersleri takip etmek isteyen öğrencilerdir. Özel öğrencilerde ALES şartı aranmaz. Adayın özel öğrenci kabul edilmesine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.