Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Doktora Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.70 olması, doktora yeterlilik sınavında başarılı olması ve doktora tezini başarıyla savunması gerekmektedir.