Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Doktora Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Özel hukuk alanında uzmanlık sağlar.
  • Yeni çalışma alanları sağlar.
  • Kişilerin hukuki muhakeme yeteneğini geliştirir.
  • Yaratıcılık ve eleştiri kabiliyeti kazandırır.