Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Doktora Programı

Genel Bilgi

Doktora programlarının genel amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları analitik bir gözle, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Bu nedenle hukuk lisans ve yüksek lisansı eğitimini bitiren öğrencilerin doktora yapmalarında büyük fayda bulunmaktadır. İşte, bu bakımdan sadece akademisyenler için değil avukat, hakim, savcı gibi belirli meslek gruplarına dahil olup kendilerini yetiştirmek isteyen hukukçuların yararlanabileceği bir program niteliğindedir. Kişilere farklı bir bakış açısı ve bir titr kazandıran bu programın tamamı çağdaş hukuk sistemlerinde güncel öneme sahip derslerden oluşmaktadır.