Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Doktora Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin yükseklisans derecesi ile kabul edilenler bakımından toplam 240 AKTS olup, 21 krediden az olmamak üzere en az 7 ders; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 360 AKTS olup, 42 krediden az olmamak koşulu ile en az 14 ders ile yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından başarılı olması gerekmektedir.