Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, en az on ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup Y veya Z notu ile değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.