Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları aşağıda gösterilmiştir: Harf Notu Katsayısı A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 Y 0,0 P 0,0 Z 0,0 F1 0,0 F2 0,0 (E) notu; 28 inci maddede belirtilen nedenlerle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilen geçici nottur. (Y) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer kredisiz derslerinden başarılı olan öğrencilere verilir. (Z) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer kredisiz derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir. (P) notu; Yüksek Lisans Tezi II ve Doktora Tezi IV çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-