Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilen genel kabul şartları Türk ve yabancı öğrenciler için geçerlidir. Tezsiz yüksek lisans programları ile güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adayların genel başarı notları, lisans genel not ortalamasının %40'ı ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60'ı alınarak hesaplanır.